Utnyttja din trädgård bättre genom att bygga en stödmur

En stödmur är en mur som byggs mot t ex en slänt där det finns ett motfyll. Genom att bygga en stödmur så kan du ofta utnyttja ytan i din trädgård mycket bättre genom att du får mer yta som är platt istället för lutande. Har du en mycket lutande trädgård (ofta vid suterränghus) så kan du bygga terrasser i flera plan.

Låga stödmurar används lite varstans medan höga murar kan behövas vid t.ex. mot en grannes tomt om det är stora skillnader i markförhållanden eller vid en brant nedfart till ett garage. Många ersätter gamla murknande slipersmurar med en betydligt mer hållbar mur i betong eller natursten.

Om du ska bygga en stödmur så gäller att ju högre den ska byggas desto djupare och tyngre mursten ska det vara. En tumregel är att ett mursystem är självbärande vid 3 x murens bredd. Till exempel om muren är 25 cm bred så kan man bygga en 75 cm hög mur utan att behöva använda Geonät som armerar muren. Redan när den kinesiska muren byggdes 200 år före Kristus så användes en form av armering, då gjord av flätade bast. Imponerande eller hur?

Man ska också gräva ur bakom muren och där gäller att det ska vara dränerande material (makadam) bakom muren enligt regeln halva murens bredd. Det vill säga är då muren 75 cm hög ska man gräva in ca 38 cm. Tänk på att inte plantera buskar och träd för nära murstenen så att inte rotsystemet, när det blir större, knuffar ut muren.

Som alltid är underarbetet A och O. Läs om det i vår läggningsanvisning.

Strikta murar: Exempel på produkter: Basic, Rustikblock, Iglo 

Strukturerade murar: Exempel: Keystone Cut, Residence 

Låg mur upp till cirka en meter: Exempel på produkter: Basic, Rustikblock/Slottsmur, skiffer- och kalkstensmur (dessa limmas med stenlim)

Hög mur, från cirka en meter och uppåt: Exempel på produkter: Keystone, Compac Plus, Garden wall, Smaragd (dessa låses med fiberstavar). Självklar kan låga murar också byggas av dessa murstenar.

Svängda murar: Exempel på produkter: Windsor, Residence 

Keystone grafit sjosten