Diabas på garageuppfart
Skiffer oregelbunden som stegstenar i diabaskross 8-11
Diabaskross grafit 8-11
Mur Basic, betongbänkar och Diabaskross från Flisby
Diabaskross 8-11
Diabaskross, Granitkross & Marmokross
Diabas 8-11 grafit
Diabaskross 8-11
Gatsten & diabaskross 16-32
Diabaskross 16-32
Gardenwall grå & diabaskross & planteringsringar
Diabaskross 16-32 & Sandsten stegsten
Trädringar & Diabaskross 16-32
kantstål/metallkantstöd obehandlade med mur Keystone från Flisby
granit stegsten i dekorsten diabas
Granit grafit 60x30 & diabas 16-32
Entré med diabaskross och marksten Grändplatta grågrafit från Flisby
kantstål/metallkantstöd obehandlade med diabaskross
Diabas 8-11 & Skiffer svart oregelbunden