BRA ATT VETA OM BETONGPRODUKTER FÖR MARK

Melerade färger

Flerfärgad gjutning sker genom en komplicerad process där två färger slumpvis blandas. Med metoden uppnår man effekten av en melering i stenen. En och samma sten kan innehålla flera olika färger som blandas i mjuka övergångar.
OBS! Tänk på att färgproverna i katalogen och på vår hemsida kan avvika något från den verkliga färgen.

Färgvariationer

Betongsten kan variera i färg. Blanda därför från olika pallar vid läggning. Då får du goda variationer och ett naturligt liv i ytan. Plocka stenen uppifrån och ner på varje pall, inte lager för lager. Färgskillnader kan finnas vid komplettering.
Gruset i betong kallas ballast. Denna kan komma att synas när översta betonghinnan slitits bort, detta är inget fel och kan se lite olika ut beroende på lokala grussorter.

Sol och nedfall förändrar färgen på stenen. Betongen innehåller färgpigment som bleks vid starkt solljus och/eller över tid. Med regn och snö följer olika former av nedfall som hamnar på stenytan. Detta är normalt inget man märker men om du till exempel har lagt sten på en yta utan tak/väderskydd och i direkt anslutning samma sten under tak/väderskydd kommer nyansskillnader att synas.

Kalkutfällningar i betong

Betongsten gjuts av grus, vatten och cement. Eftersom cement inne-håller kalk kan kapillärkraften orsaka kalkutfällning. Det gäller all betongsten och på färgade produkter syns det ofta tydligare. Detta är inget fel, utfällningen försvinner med tiden. Vill man påskynda processen finns särskilda preparat som hjälper till. Används stenflis 2-4 mm under stenen binds mindre fukt vilket normalt medför mindre problem med kalkutfällning. 

Rostutfällning

Gruset i betongsten kan ibland innehålla järn som ev. kan vandra upp på ytan. Detta syns som rostfläckar. Rostfläckarna blir mer synliga på betongprodukter i grå och grågrafit.

Tumlade stenar

Tumlade stenar har körts runt i en tumlare för att få ett antikt utseende. Vid återpalettering blandas över och undersidan vilket ger en naturlig melering vid läggning.

Storlek och fog

Samma sorts betongsten kan variera någon millimeter i storlek (enl. Svensk standard i bygg Ama får betongsten variera ±2 mm).
Stenen rekommenderas läggas med minimum 3 mm fog. Lägg alltid raka rader efter ett spänt snöre.

Fogsand & fogning

När du fogar betongsten med fogsand eller stenmjöl är det viktigt att sanden sopas bort från plattorna ordentligt. Om sanden får ligga kvar finns det en risk att den bränner fast i betongen och skapar fläckar.

Såga betongsten

Behöver du klippa betongstenen kan en betongklipp användas. En sådan går att hyra hos maskinuthyrare. Man kan också såga betongsten med kapmaskin eller vinkelslip. Viktigt att tänka på då är att du använder en skiva avsedd för sten och betong och relevant skydds-utrustning. Såga mycket och forma stenen som du önskar. Låt inte stenens form bestämma hur ytan ska se ut.

Salt

Salta ej på betongvaror då saltet har en starkt negativ påverkan på betongen och försämrar dess kvalitet.

Repor

Eventuella skrapmärken som kan uppstå vid hantering, transport eller läggning och då syns tydligt är inget fel och försvinner nästan helt visuellt med tiden.

Ytsläpp på betongyta

Det kan naturligt uppkomma om det antingen funnits mjuk kalk som frostsprängts, grövre sten i ytan som lossnat eller en mindre sandklump som eroderat. Detta ger en fördjupning i ytan men påverkar inte plattans styrka. Det får förekomma 10 st ytsläpp/10 m2 lagd yta.

Välj rätt tjocklek

Gångplattor: 3-5 cm
Marksten körbar för bilar: 5-6 cm
Marksten körbar för lastbilar: minst 6-7 cm
Marksten på industriplaner: sällan under 7-8 cm
Gränsvärdena kan variera beroende på vilket underlag som används och stenkvaliteten. Om stenen läggs i betong är det tjockleken på betongen tillsammans med stenen som avgör klassningen.

Beställningsvaror (ej ordinarie lagervaror)

Beställningsvaror som ej är lagervaror i Flisby, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Norrköping eller Malmö som avhämtas på lager debiteras ett enhetspris på 399:-/order. Max två ton och i samtransport annars gäller frakttariff som du hittar under Kundtjänst/Fraktvillkor & Priser.

funkis 60x60 grå garageuppfart