Trygg e-handel är en certifiering för e-handelsbutiker som säljer varor och tjänster på nätet. E-handel bygger på precis samma princip som traditionell postorder, skillnaden är att varorna uppvisas på en hemsida samt att köpeavtalet ingås direkt på hemsidan.

Det finns idag tusentals e-butiker i Sverige – de flesta seriösa. Trygg e-handel certifieringen Har vi på Flisby anslutit oss till för att du som kund ska känna dig trygg att lämna känsliga uppgifter, veta att de kommer att leverera inom avtalad tid och att du kommer att få hjälp om något skulle gå fel.

Syftet med Trygg e-handel är att hjälpa dig som konsument att välja rätt e-butik så att du kan känna dig trygg även efter ditt köp. Målsättning är att det ska kännas lika säkert att handla på Internet som i en vanlig fysisk butik.

Trygghet
En e-butik som är certifierad av Trygg e-handel har förbundit sig att följa en rad krav och därför är det endast stabila och seriösa företag som har rätt att vara certifierade. Bland annat ställs krav på att företaget ska vara tydlig med sin identitet, ha säkra rutiner för hantering av personuppgifter, använda säkra betalningslösningar samt ha en stabil ekonomi. 

Säkerhet
Vi kontrollerar de certifierade e-butikerna genom kreditkontroller, provköp samt utredningar vid misstanke om brister. För att ge dig en extra trygghet tar vi även emot klagomål från konsumenter.

Om du klagar på en e-butik som är certifierad och det visar sig att företaget handlat felaktigt får företaget en prick i vårt register. Vid allvarliga brister återkallas certifieringen med omedelbar verkan. Därför kan du som konsument känna dig säker på att endast seriösa företag bär symbolen för Trygg e-handel.

Symbolen för Trygg e-handel
Håller du musen över symbolen för Trygg e-handel ska det komma upp ett poppuppfönster som intygar att e-butiken är certifierad och godkänd.